fbpx

Aktiv eller passiv transport

Aktiv eller passiv transport

Vores transportmetoder i hverdagen kan have indflydelse på vores vægt og vores sundhed. Man kan, groft sagt, dele vores transportformer op i aktive og passive transportformer.
Aktive transportformer er f.eks. cykling, gang eller at køre på almindeligt løbehjul. Det er transportformer, hvor vi selv skal arbejde og bruge energi på at komme fremad.
Passive transportformer er f.eks. bilkørsel og et elektrisk løbehjul. Det er transportformer, hvor vi ikke selv skal arbejde og bruge energi på at komme fremad.

Vores valg har en betydning

De valg, vi træffer, med hensyn til transportmetode, har betydning for, hvor meget vi bevæger os i hverdagen og derfor også hvor mange kalorier, vi forbrænder. Vores sundhed og vores vægt kan altså påvirkes af, hvordan vi transporterer os selv. Regelmæssig motion har en positiv effekt på vores sundhed, og sundhedsstyrelsen anbefaler, at man er aktiv 30 minutter om dagen. Transport til og fra arbejde, uddannelse eller andet kan tælle med her, hvis man altså benytter sig af aktiv transport.
Når man kører bil, forbrænder man omtrent lige så mange kalorier i minuttet, som når man sidder stille. Når man går, stiger forbrændingen ca. til det tredobbelte, og når man cykler, stiger den ca. til det firedobbelte (afhængigt af hastighed).

Elektriske løbehjul

Elektriske løbehjul er blevet en fast del af billedet i store byer. De er nemme og praktiske at komme hurtigt rundt omkring på. Det er positivt at kunne komme hurtigere og nemmere fra A til B. Der er dog en bagside af medaljen. Denne bagside er, at disse elektriske løbehjul er en passiv form for transport, der sandsynligvis ofte bruges som alternativ til aktiv transport. Hvor en person tidligere havde gået eller cyklet, kan denne person nu tage det elektriske løbehjul og nå frem på samme tid men bruge langt mindre energi.

Set fra både et sundhedsmæssigt og et vægtabssmæssigt perspektiv, er det en ærgerlig udvikling, at passiv transport på den måde har bevæget sig ind på et område, der har været domineret af aktiv transport. Hvis den “gratis” motion, man får gennem aktiv transport, fjernes, skal man sørge for at få den erstattet på en anden måde, hvis det ikke skal have en negativ betydning for ens sundhed eller give udslag i en vægtstigning, medmindre man tilpasser sine spisevaner til den nye og mere inaktive hverdag.

Selvom elektriske løbehjul er en nem og praktisk transportform, er de ikke en ubetinget god ting. Denne passive transportform kan potentielt tage pladsen fra aktive transportformer, hvilket kan have utilsigtede, negative konsekvenser, som brugerne muligvis ikke selv er opmærksomme på.


-Thomas, Personlig træner, Sund og Stærk, Aarhus.